Teksto dydis:
2017-12-14 01:06
78.63.141.44 LTU

68 antanas

Šalies vadovė Dalia Grybauskaitė už ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei įteikė ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro didįjį kryžių poetui, literatūros tyrinėtojui, vertėjui, profesoriui Tomui Venclovai,Jegu būtų mano valia, aš tą apdovanojimą atimčiau, nes T.Venclovos publikuotas tartautinis pranešimas yra labai prieštaringas, lietuviams nesuprantamas. Venclovos elgesys labai panašus į R.Vanagaitės "Musiškiai"...

0
2017-12-14 00:50
78.63.141.44 LTU

67 Copy

44 NUOMONĖ KLAUSIMAS O juk kažkas ne tik užsako, ne tik rengia, bet matomai/galimai ir dosniai apmoka va tokias lenkų imperialistinių interventų balintojų sueigas ??? Ir matomai bene patys aktyviausi lenkų interventų balintojai yra dosniojo lenkų Giedroico fondo/ forumo aktyvistai? Todėl matomai ne ant vieno iš jų krūtinės spindi ar spindės blizgantys Lenkijos ordinai? Štai ir dabar kaip iš gausybės rago pylėsi bei toliau pilasi straipsniai, kuriuose mums bandoma plauti smegenis bei sėjama abejonė dėl Vilniaus bei Vilniaus krašto neginčijamo priklausymo Lietuvai. O tai reiškia- na ko gi jūs lietuviai dar reikalaujate Lenkijos atsiprašymo už Vilniaus okupaciją ??? Juk čia viskas labai labai prieštaringa bei neaišku...Tad nebuvo jokios okupacijos, lietuviai patys labai norėjo lenkų valdžios, nebuvo persekiojami, nevyko žiauri lietuvių polonizacija, laisvai veikė daugybė lietuviškų mokyklų, o Pilsudskis- tai dėdė, dėl kurio viso labo tik bylinėtasi dėl žemės ??? LIETUVIŲ SAVANORIŲ MILŽINIŠKA AUKA, JŲ DIDVYRIŠKA KOVA SU SUVALKŲ TAIKOS SUTARTĮ NIEKŠIŠKAI SULAUŽIUSIAIS LENKŲ INTERVENTAIS- TAI VISO LABO TIK KAŽKOKS NEKALTAS BYLINĖJIMASIS DĖL KAŽKOKIOS KAŽKIENO ŽEMĖS ???? P.S. Man atrodo, kad ne vienas iš šio prolenkiškų veikėjų sambūrio dalyvių galimai jau seniai peržengė raudoną liniją?

0
2017-12-14 00:29
78.63.141.44 LTU

66 antanas

Kodėl šiandie Lietuvai, būnant ES tautine mžuma, lyginant su Lenkija, uždrausta kalbėti apie buvusius okupantus lenkus, apie Masiškiausia žmogžudystę Lietuvoje, po Nepriklausomybės atkūrimo, įvykdyta 1998–tųjų vasario 15-ąją. Tą dieną 58-erių metų ūkininkas Leonardas Zavistonovičius Širvintų rajone, Draučių kaime nušovė aštuonis žmones ir du sužeidė?

0
2017-12-14 00:27
78.63.141.44 LTU

65 antanas

Pasigrožėkim: Stalininės saulės signataro sūnusTomas Venclova,prisidengdamas, gal net gąsdindamas Putinu, atskubėjo į Lietuvą advokatauti šovinistei R. Vanagaitei. Žinant, kas per paukštis buvo T.Venclovos tėvas, sunku patikėti, kad obuolys nuo obels kažkuo ypatingai skirtusi. Man jis labiau panašus į sovietiniais laikais užverbuotą KGB agentą, kuriam buvo suteikta laisvė išvykti iš Lietuvos... Man iki šiol išliko T.Venclovos patyčios per Lietuvos televiziją, kaip jis žemino Lietuvą, jo įžvalgomis po nepriklausomybės atgavimo Lietuvos ekonomika be perspektyvos, nes ji nieko nesugebėsianti gaminti, nebent paprasčiausius plaktukus... Kad T.Vencova dirba ne Lietuvai, tai įrodo jo provokacinis pasisakymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje J. Pilsudskio gimimo 150-mečiui: “Vilnius nebuvęs lietuviškas miestas, jį galima laikyti nebent Lietuvos istorine sostine, o tautiniu požiūriu čia buvo daugiau lenkų negu lietuvių“... Čia dažnas doras lietuvis galėtų T.Venclovos nutyl'jimq patikslinti, kodėl daugiau lenkų: o todėl, kad lenkai, užgrobę Vilnių, daugumą lietuvių išžudė. Įvykdyta gėdinga politinė provokacija, kurie leido Vilniuje rengti tokio plataus masto konferenciją – garbinti Pilsuckį, garbinti buvusius Vilniaus okupantus, klastoti įstoriją, kad Vilniuje tebuvo mažiau lietuvių nei lenkų, nutylint, kad Vilniuje lietuvius išžudė okupacinė Lenkų kariuomenė, vadovaujama Želigovskio, vykdannt Pilsuckio planą. Kodėl šiandie Lietuv

0
2017-12-10 14:31
78.63.46.148 LTU

64 Justė

Palaimintasis vyskupas neparėmė jokios Vilniaus okupacijos. Jis tiesiog nepolitikavo, o tarnavo Vilnijjos lietuviams, ganė savo avis lietuviškai ir nenorėjo, kad jį nuo to nušalintų. Juo pasinaudojo? Gal. Bet rimtai - jokios politikos jis neparėmė.

0
2017-12-08 20:29
212.52.41.237 LTU

63 Marius

Jokių nei istorinių, nei moralinių teisių Lietuva į Vilnių neturi. Venclova galėjo naudoti mažiau niektauzystės. Kančia skaityti.

4
2017-12-08 16:13
195.14.178.129 LTU

62 Auksinis kardas

Koks išmintingas ir tikruoju pažinimu trykštantis tekstas.

3
2017-12-08 10:44
78.60.26.89 LTU

61 Herbačiausko žodžiai

nieks nepaverž iš A. Herbačevskio lenkofilo šlovės, kurią jis pelnytai užsitarnavo dar iki 1-ojo pasaulinio karo, pataikaudamas spaudoje lenkų pan-polonistams (lenkiškojo makro-nacionalizmo išpažinėjams). Bet netgi Herbačevskis, po kažinkelinto vojažo į Varšavą, vienpusio tarpininkavimo ir asmeninės audijencijos pas Vadą/Wudza/Fiurerį Pilsudskį, grįžęs Kaunan viešai pripažino: "- TO ŽMOGAUS NEAPYKANTA LIETUVAI LIGUISTA IR NEPAAIŠKINAMA".

1
2017-12-08 09:32
78.56.88.123 LTU

60 .

puiki kalba.

8
2017-12-08 08:58
78.60.26.89 LTU

59 1919-ųjų genocidas "a la Putin"

Kaip žinia, J. Pillsudskis drauge su savo dešiniąja ranka Leonu Wasilewskiu 1919-ais organizavo ne šiaip sau POW perversmą prieš teisėtą Lietuvos vyriausybę, bet planavo LIETUVIŲ GENOCIDĄ pačioje Lietuvos širdyje (dalies Lietuvos visuomenės masinį išnaikinimą). Karinis sąmokslas ir perversmas gėdingai žlugo, bet lietuvių tautos dalinio genocido planai dėl to nė kiek ne mažiau nusikalstami. Ypač charakteringa, jog L.Wasilewskis (oficialus Pilsudskio štabo narys) sužlugusį perversmą tarptautiniu mastu kvalifikavo kaip "pačių lietuvių provokaciją", bet vėliau pripažino karinio sąmokslo organizavimą. Taigi kriminalinis recidyvistas Pilsudski ir jo sėbrai metodologiškai absoliučiai identiški Putino propagandai ir agresijai

2
2017-12-08 08:53
217.17.93.196 LTU

58 jau

jau chalujai pradeda lysti lenkams i su.... Jie kitaip negali: tai kryžiuočiams, tai lenkams, tai vokiečiams, tai rusams, tai jankiams...

5
2017-12-08 08:30
79.68.81.247 GBR

57 to 34 ir 53

IŠ DAINOS ŽODŽIŲ NEIŠBRAUKSI, BET IR DOKUMENTE JŲ NEPAKEISI, JEIGU YRA JO ORIGINALAS IR KARTU ŽEMĖLAPIS PRIE JO. VILNIŲ MUMS DAR LENINAS PRIPAŽINO 1920 07 12 TAIKOS SUTARTIMI, KUOMET LIETUVIAI IŠGRŪDO BOLŠEVIKUS VON. STALINAS SAVO RUOŽTU VISĄ LAIKĄ PRIPAŽINO, KAD VILNIUS YRA LIETUVOS DALIS, TAD JĮ GRĄŽINTI LIETUVAI BUVO JO MORALINĖ PAREIGA, O JIS UŽ TAI PASIĖMĖ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ. TAI UŽ KĄ ČIA DĖKOTI IR STATYTI PAMINKLĄ? JEIGU BŪTŲ ATIDAVĘS VILNIŲ IR IŠĖJĘS TEN, IŠ KUR ATĖJO, TADA VISOM KETURIOM SUTIKČIAU NORS IR SU 10 PAMINKLŲ. O ŠIUO ATVEJU TAI TĖRA KLASIKINIS PAVYZDYS, KAIP STIPRESNIS JĖGA PRIMETA SAVO VALIĄ SILPNESNIAM.

0
2017-12-08 08:23
78.60.26.89 LTU

56 "Balantrė šeimininkas"

turėdamas akademinę istoriko kvalifikaciją, aš nenustygstu noru papunkčiui demaskuoti tokias gausias FAKTO MELO NUOŠLIAUŽAS, kurias prieš mūsų akis čia suvertė Kreso-latras A. Wenclowa. Bet pats save stabdau primindamas sau ir kitiems didžiojo šoktų rašytojo R. Stevensono mintį iš "Balantrė šeimininko": "Te apsaugo jus Viešpats nuo teisėto pasipiktinimo bei troškimo paviešinti nepaneigiamus niekšybės įrodymus, mat tikriausi jūsų įrodymai tik dar labiau penėtų niekšo begėdiškumą, o jūsų nuoširdumas tik dar sustiprintų niekšą jo begėdystėje". Tad tiesiog apeikime tylomis Wenclową kaip Š gabalą.

6
2017-12-08 08:03
188.69.197.106 LTU

55 vaje -34 likimo ironija

aha, grąžino, kaip dainoje sakoma, Vilnius mūsų, o mes rusų.... bėgo lietuviai nuo Vilko, užbėgo ant meškos. Ačiū dievui, kad lietuviai nepasidavė, partizaninis karas, tylioji rezistencija, lietuviškumo nepraradimas leido išsilaikyti. Nors ir kiek skaldė tiek lenkai, tiek žydai, tiek sovietiniai išsigimėliai lietuvius, mes laikomės. Seniausia kalba pasaulyje, mokoma žymiausiose pasaulio universitetuose. gaila, kad išdaviko Venclovos sūnus vykdo ir toliau savo tėvo juodus darbus. O gal tai ir motinos įtaka, juk abi sesrys buvo ištekėjusios už Stalino saulės vežėjus, Venclova ir Cvirka

2
2017-12-08 05:50
88.223.108.145 LTU

54 JURIJUS SUBOTINAS>34-am

ACIU UZ TIESA.

8
2017-12-08 05:47
88.223.108.145 LTU

53 jei ne stalinas ir ne snieckus vilniu matytumes

KAIP SAVO AUSIS BE VEIDRODZIO. AS APIE TAI NEKARTA RASIAU IR ACIU Lietuvos Rytui uz sita paremta argumentais straisni. TODEL LUKISKIU AIKSTEI TURI STOVETI STALINO IR SNIECKAUS SKULPTUROS, KURIE SUVIENIJO LIETUVOS RUSUS, LENKUS IR LIETUVIUS. IR LIETUVYBE I LIETUVOS MIESTUS ATEJO BUTENT Tarybiniais o ne Smetonos ar Gryniaus laikais. iR BAIKITE KLEDETI SU KAZKOKIAIS VYCIAIS AR BUNKERIAIS! NET MUZIKANTAS LANDSBERGIS KA TIK PER TV Makaraitytes laidoj APIE TAI PASAKE. TIK STALINAS SU SNIECKUMI TURI BUTI LUKISKIU AIKSTEI! Jurijus SUBOTINAS. 8 609 48037.

15
2017-12-08 01:29
66.27.52.146 USA

52 fuksas

Padetis pirmojo karo pabaigoje buvo net sudetingesne negu Venclova cia piesia. Ne vien lietuviai, lenkai ir bolsevikai leme konkurencija del valdzios dabartinese Lietuvos zemese. Buvo ir avianturistai vokieciai, kaip von der Goltzas, bei anglai susirupine del komunizmo pletros, kuriai lenku-lietuviu konfliktas buvo itin naudingas. Menkai atsikreipdamas i ta platesni politini konteksta, autorius uzmirsta tarptautiniu lygiu nustatyta Kurzono linija, kuri vis delto priskyre Vilniu Lietuvai. Ir uzmirsta, kad Lenkija sulauze Suvalku sutarti, kurios rasalas buvo vos sudziuves Zeligovskiui pradejus savo zygi. Vien etnografiniu isvedziojimu neuztenka rimtai sprendziant valstybiniu sienu klausimus.

0
2017-12-08 01:00
91.187.177.59 LTU

51 Dzo

Lauksimstraipsnio ir venslovos pamokslu,kad armija krajova ne tokia ir bloga buvo.man tik klausimas- ar jis neturi lenkisku saknu ir uz savo tyrinejimus nera gaves lenku finansavimo arba kokio medalio?turim cia tokiu pavyzdziu....

3
2017-12-08 00:12
79.97.139.146 IRL

50 spam

Kokiais duomenimis Vilniuje Lietuviai buvo mažuma? Lenku? O gal tais kuriuos paliko lenkai, kai Lietuva atgavo Vilnių? Nereikia būti kažkokiu ekspertu, kad suprasti, jog lenkijos okupacijos metu Vilniuje buvo visiškai naikinama viskas kas Lietuviška. Liko tik tai ką paliko lenkai. O jie paliko viską lenkiską.

3
2017-12-08 00:01
83.197.128.135 FRA

49 Fru

Nesamone kaskokia suvele..girtas turbut

5
2017-12-07 23:28
78.58.140.11 LTU

48 T. patikslinimas Tomui.

Lietuvos kariuomenė tuo metu surinko, atrėmė ir sėkmingai puolė. O sustabdė Prancūzija pagrasinusi karu. Prancūzai palaikė Pilsudskio projektą padaryti Lietuvos Lenkijos vieną valstybę kaip buferį prieš Rusiją.

1
2017-12-07 23:23
77.87.13.138 LTU

47 tep

Juzefas strategavo teisingai, bet grubios taktinės klaidos iššaukė žvėrišką nacionalizmą abiejose pusėse. Pasiteisino taisyklė, kad gerais ketinimais grįstas kelias į pragarą.

2
2017-12-07 23:14
83.217.133.195 LUX

46 Tomas

Liuksemburgo mieste 70 proc. gyventojų yra užsieniečiai. Tai pagal tokią logiką, kas turėtų kėsintis į Liuksemburgo meistą? Pranzūcai, italai ar portugalai? Visos mūsų kaimynės žavėjosi ir žavisi Galingais Lietuvos Didžiaisiais Kunigaikščiais, įkūrusiais didžią valstybę su sostine Vilniuje, kuris kaip polius apjungė daugybę tautybių ir tuo pačiu visi jautėsi LDK piliečiais nepriklausomai nuo vartojamos gimtosios kalbos. Bet kokia okupacija yra agresyvus brutalus projektas, vykdomas varpant kulkom besipriešinančiųjų kūnus, jeigu tokių atsiranda. Besikurianti Lietuva tiesiog tuo metu nespėjo surikti papildomų kelių tūkstančių kareivių Pilsudskio kariams atremti...

3
2017-12-07 23:12
78.63.253.38 LTU

45 protingai šiuo klausimu mąsto,

tik gaila jo požiūris į dabartinę Rusiją ir JAV tuo pačiu loginiu mąstymu nepasižymi.

6
2017-12-07 22:52
5.20.153.171 LTU

44 nuomonė klausimas

O juk kažkas ne tik užsako, ne tik rengia, bet matomai/galimai ir dosniai apmoka va tokias lenkų imperialistinių interventų balintojų sueigas ??? Ir matomai bene patys aktyviausi lenkų interventų balintojai yra dosniojo lenkų Giedroico fondo/ forumo aktyvistai? Todėl matomai ne ant vieno iš jų krūtinės spindi ar spindės blizgantys Lenkijos ordinai? Štai ir dabar kaip iš gausybės rago pylėsi bei toliau pilasi straipsniai, kuriuose mums bandoma plauti smegenis bei sėjama abejonė dėl Vilniaus bei Vilniaus krašto neginčijamo priklausymo Lietuvai. O tai reiškia- na ko gi jūs lietuviai dar reikalaujate Lenkijos atsiprašymo už Vilniaus okupaciją ??? Juk čia viskas labai labai prieštaringa bei neaišku...Tad nebuvo jokios okupacijos, lietuviai patys labai norėjo lenkų valdžios, nebuvo persekiojami, nevyko žiauri lietuvių polonizacija, laisvai veikė daugybė lietuviškų mokyklų, o Pilsudskis- tai dėdė, dėl kurio viso labo tik bylinėtasi dėl žemės ??? LIETUVIŲ SAVANORIŲ MILŽINIŠKA AUKA, JŲ DIDVYRIŠKA KOVA SU SUVALKŲ TAIKOS SUTARTĮ NIEKŠIŠKAI SULAUŽIUSIAIS LENKŲ INTERVENTAIS- TAI VISO LABO TIK KAŽKOKS NEKALTAS BYLINĖJIMASIS DĖL KAŽKOKIOS KAŽKIENO ŽEMĖS ???? P.S. Man atrodo, kad ne vienas iš šio prolenkiškų veikėjų sambūrio dalyvių galimai jau seniai peržengė raudoną liniją?

7
2017-12-07 22:48
77.87.13.138 LTU

43 Tep

Jei ne pokarinė 200 000 lenkų deportacija, turėtume savą Tutaišiją kaip Padniestrėjė, duodu galvą nukirsti.

1
2017-12-07 22:23
78.56.172.142 LTU

42 Profesoriau,

ar nepavargai Tamsta mus, tamsuolius, protinti? Gal jau pailsėk, tamsta...

11
2017-12-07 21:49
84.240.44.53 LTU

41 Tasunka Vitko

Neskaiciau iki galo tu sapalioniu, galiu tik pasakyti, kad situo ir toliau puciama globalistu dudele - Vilnius ne lietuviu, jis kaip ir visu, o rytoj ir visa Lietuva kaip ir visu, nes lietuviu bus mazuma, ir t.t. Europos gi tikslas - be tautiniu valstybiu, tai net neslepiama. Pagal darbus juos pazinsi .....

13
2017-12-07 21:46
78.62.20.185 LTU

40 petriukas

man T, Venclova jau seniai nebe lietuvis,o tuo labiau - ne patriotas. Jam geri visokie žydai ir lenkai, kakojantys ant Lietuvos. Gal todėl, kad jo mama buvo žydė, o vidos žmonos - kitatautės ?..

12
2017-12-07 21:41
83.177.193.203 SWE

39 Ponas tovariščius Venclova pamiršta

Ponas tovariščius Venclova pamiršta viena akivaizdų faktą: Vilnius NIEKADA iki XX amžiaus pradžios okupacijos nepriklausė Lenkijai! Vilnius šimtus metų buvo Lietuvos miestas ir sostinė. Ir nepriklausomai kokios tautybės jame gyveno ar gyvena - ne migrantų teisė pakeisti tai.

10